Butterflies in the Prison / Motýli mezi zdmi

So, it is not official yet, however as I wanted to document my process a bit more, I have decided to blog about this: Recently an opportunity came up to do a piece for Blatná Culture Centre in South Bohemia based on my street art therapy.

Český překlad postu až nyní – tak ano, je to oficiální: Motýli mezi zdmi,moje instalace ve spolupráci s Amnesty International se uskuteční v Blatné, vernisáž bude 13. června.

IMG_6194

This photograph is from a previous installation in Galerie Kaplička in Zálesí near Javorník in Rychleby Mountains, Czech Republic.Butterflies in a Chapel.

Tato fotografie je z předchozí instalace v Galerii Kaplička v Zálesí poblíž Javorníka v Rychlebských horách.

When driving back from having given a talk about Czech women artists in the 20th century, in the Centre last June, through the flat and then slightly undulating landscape of South Bohemia, an idea struck me:

Když jsem se vracela jihočeskou krajinou poté, co jsem loni v Blatné přednášela na téma Ženy v umění, napadlo mne následující:

The exhibition space, rather punky, is at the site of a local ex-prison. Yiye Zhang of Your Life Expression had told me the previous year that in the past (as in my past life) I had been a prisoner, and that making my small little paper butterflies had helped me survive. Thus a concept was born:

Výstavní prostor v Blatné je poněkud punkový, nachází se vlastně na místě bývalého vězení, místní šatlavy. Hlavou mi problesklo, že známá mi kdysi pověděla o tom, že v minulosti (to jako v mém minulém životě) jsem byla uvězněná, a že vyráběním svých malých papírových motýlků jsem se držela při životě. A tak se zrodila tato myšlenka:

For every prisoner of conscience in the world I will make one paper butterfly with their name on it and let them loose in the prison/exhibition space.

Za každého vězně svědomí na světě vyrobím jednoho papírového motýla s jeho či jejím jménem, a vypustím je do výstavního (vězeňského) prostoru.

That is how I got to approach AI – asking them how many prisoners of conscience are there actually in the world?

Tak jsem se dostala k Amnesty International – potřebovala jsem vědět, kolik lidí je na světě vězněno pro své názory.

The answer? No-one knows exactly.

Odpověď? To nikdo přesně neví.

But can you please tell us more about your piece? 🙂

Ale můžete nám povědět víc o vašem záměru?

The concept keeps developing, as I am finding out more about the 300 odd names on AI list, and the 13 stories that were allowed to be public in order to help these people in need.

Koncept se proměňuje s tím, jak objevuji další jména zhruba 300 lidí na seznamu AI, a 13 příběhů, které mohou být zveřejněny, za účelem pomoci.

At the moment it stands like this: V současné chvíli je to takto:

“You enter a prison cell – it is covered in 300 white paper butterflies, each of which has a name of a person written on it in invisible ink. I had made those butterflies, cutting them out, each separately while praying for that particular person.”

“Vstoupíte do vězeňské cely – je pokryta desítkami bílých papírových motýlů – každý z nich má na sobě napsáno neviditelným inkoustem jméno jednoho vězně svědomí. Ty motýly jsem vyrobila ručně a za každé jméno, každého vězně jsem se pomodlila.”

I also want to bring in the stories of the individual people imprisoned, so along with the colleague from Blatná Culture Centre, and the AI, we are preparing a series of talks, film screenings and school programs.

Chci také vynést na světlo příběhy alespoň některých uvězněných osob, takže spolu s lidmi v Blatné a Amnesty International připravujeme školní program a promítání filmu.

What do you think? Co si o tom myslíte? Do let me know. Dejte mi vědět…a hlavně toho 13. června nebo i jindy se přijeďte podívat a třeba i podepsat petici za některého vězněného.

4 thoughts on “Butterflies in the Prison / Motýli mezi zdmi

    1. Thank you Hazel…I have got the list of the AI prisoners of conscience now and there are actually more than 400 names on it! It is a chilling and sobering experience going through the list, realizing each one of them is not only a name, but a person. Coming from a post-communist country, the freedom of expression is very important to me.

      Like

Leave a Reply to Hazel McNab Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s