But what if…? / The Artist’s Way Q&A – Ale co když…? /Umělcova Cesta: otázky a odpovědi

Dear All, thank you for you questions you have sent in. Here are the answers:

Milí, děkuji za vaše dotazy, které jste doposud zaslali. Zde několik odpovědí:

cropped-cropped-img_42761.jpg

BUT WHAT IF… I AM NOT AN ARTIST?

Even if you are not officially an artist or don’t even want to be one…the Artist’s Way process can benefit you if you are someone who wants to: 

– to create (or bring something new into existence — art or their whole life) with more ease and joy.

– to better respect their intuitive guidance and get in touch with their authentic dreams and desires. 

– to align with the inexhaustible creative energies of the universe to be more original and inspired. 

– to overcome monkey mind: doubts, insecurities, perfectionism, procrastination . . .anything that blocks them from their own higher guidance. 

– to understand they are on a creative path . . . that regardless of your profession, your life is a hero’s journey.

ALE CO KDYŽ…NEJSEM UMĚLEC?

I když nejste umělec či se jím ani nechcete stát…proces Umělcovy cesty vám může pomoci/přinést prospěch, pokud chcete:

tvořit (něco nového – ať už umělecké dílo či svůj život) s větší lehkostí a radostí

– lépe respektovat své vnitřní intuitivní vedení a setkat se se svými skutečnými sny a touhami

– se napojit na nevyčerpatelnou tvůrčí energii vesmíru, abyste byli originálnější a inspirováni

překonat všechny “s…y”, co máte v hlavě: pochybnosti, nejistoty, perfekcionismus, prokrastinaci…cokoliv, co vám brání  v tom se napojit na vyšší vedení.

– porozumět tomu, kde jste a kam vede vaše tvůrčí cesta…a že bez ohledu na vaši profesi je váš život cestou hrdiny.

cropped-cropped-img_4607.jpg

BUT WHAT IF… I DON’T HAVE THE TIME TO DO THE PROCESS PROPERLY?

There is no right or wrong way of doing the Artist’s Way.

– The more Morning pages you can write the better (you will probably need to dedicate about 20-30 minutes a day to this process, many people have found it best to switch on their alarm clock on an earlier time).

– The Artist’s Date is an essential part of the process and you will need to find an hour or two in your week to fit it in as a dedicated me-time.

– Do as many or as few exercises as you can. In our group together, we will aim to do the most substantial ones so that you do not miss out on them. Please dedicate Monday evenings – two hours, to our process. If you are away and you miss that week’s meeting, there will always be a recording. 

CO KDYŽ ALE…NEMÁM ČAS NA TO, CESTU PROJÍT “POŘÁDNĚ”?

Neexistuje žádný správný či nesprávný způsob, jak Umělcovu cestu projít.

– Čím častěji budete psát Ranní stránky, tím lépe (pravděpodobně jim budete chtít věnovat 20-30 minut denně, nejlépe hned po probuzení, mnozí si prostě nařídí budíka o něco dříve).

Umělcovo rande je nezbytnou součástí procesu a budete potřebovat cca. hodinu, dvě týdně, které byste věnovali pouze sami sobě.

Cvičení v každém týdnu je zhruba deset, ta nejzásadnější budeme dělat společně při našem čtvrtečním online setkání, takže je na vás, kolik z nich chcete udělat sami doma. Pokud prošvihnete některý týden a nebudete moci přijít na online setkání, můžete si alespoň poslecnout nahrávku, která bude vždy k dispozici.

cropped-img_49351.jpg

BUT WHY…DO THE ARTIST’S WAY IN A GROUP?

Most people who have gone through the process that have shared the experience with me reported the tendency to drop out at around either Week 4 or Week 8, that it got tough at times and that they had missed the extra accountability a group would have provided. Moreover is not only the accountability that you can find in the group, it is also the listening to and sharing with other people’s journeys, you are learning from…as they are learning from yours. The communal support in a group can be tremendous. The very act of listening, bearing a witness to somebody”s creative autobiography can be and is transformative and healing. You can also be active in the FB forum and share your findings, troubles and joys in the meantime.

 ALE PROČ…DĚLAT UMĚLCOVU CESTU VE SKUPINĚ?

Většina lidí, se kterými jsem o procesu mluvila a kteří se mnou sdíleli své zkušenosti se shodovala na tom, že kolem 4. či 8. týdne měli tendenci se vším seknout a proces nedokončit. V takovém případě by bývali byli uvítali podporu skupiny a svůj závazek vůči ní. Nejde však pouze o podporu, ale také o sílu naslouchání a sdílení svých cest, ze kterých se můžeme navzájem učit. Společná a vzájemná podpora ve skupině může být ohromná. Samotný akt naslouchání, to, že jsme svědky sdílení něčí tvůrčí autobiografie může být a je transformující a úzdravné. Můžete se také podílet na životě FB skupiny, ve které má každý možnost sdílet své objevy, starosti a radosti cesty mezi jednotlivými online setkáními.

 

Do you have any other questions? Please write them in the comments box or send them to me to irena.ellis@gmail.com

Pokud máte ještě nějaké další otázky či vás něco napadlo, prosím, okomentujte tento post nebo mi napiště na irena.ellis@gmail.com.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s