Prem Rawat in Baltimore / guest post from The Heart of the Matter (English/Czech)

July 15, 2015
Prem Rawat in Baltimore / Prem Rawat v Baltimoru

Prem finger in air.jpg

Afew people asked me for a report on what Prem Rawat talked about, on July 12th, in Baltimore. Since I did not take notes, I cannot share any excerpts. That being said, here are some impressions of mine:

Pár lidí mne požádalo, abych jim řekla, o čem Prem Rawat mluvil v Baltimoru 12. července. Jelikož jsem si nedělala poznámky, nemohu se podělit o citáty. Ale tady je pár věcí, které mne zaujaly.

1. He is a very happy man.

Je to opravdu šťastný člověk.

2. His main message: everything you need is inside you.

Jeho hlavní poselství zní: vše, co potřebujete, je ve vás.

3. If you want to experience “heaven” later in life, experience it now.

Pokud chcete zažít “nebe” v pozdějším životě, zakuste  jej nyní.

4. He is neither religious or spiritual. He is free.

Není ani náboženský ani duchovní. Je svobodný.

5. He has an extraordinary ability to uplift, inspire, and awaken.

Má neobyčejnou schopnost pozvednout, inspirovat a probouzet.

6. He has an extraordinary sense of humor.

Má neobyčejný smysl pro humor.

7. I think the reason why he seems to move so quickly between humor and seriousness has best been described by Peter Ustinov who said: “Comedy is simply a funny way of being serious.”

Myslím, že to, proč se tak rychle pohybuje mezi humorem a vážností je podle citátu Petera Ustinova proto, že _ “komedie je prostě legrační způsob jak být vážným.”

8. He is, at once, extremely modern and extremely ancient.

Je zároveň nesmírně moderní a nesmírně starý.

9. It’s up to each one of us to experience peace within ourselves. It’s not about going to a mountain top or monastery or pilgrimage. It’s about accessing the gift we already have.

Je na každém z nás, abychom mír v sobě zakusili. Není to ani o výpravě na vrchol hory, kláštera či na pouť. Je to o přístupu k daru, který již máme.

10. The people I met on the street who attended the event were all radiant, present, and exceedingly alive.

Lidé, které jsem potkala na ulici, kteří čekali na přednášku byli všichni přítomní, zářil a byli nesmírně živí.

Prem Rawat video (not from Baltimore)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s