Those butterflies…of hope…again

They have made it back into my studio…first as affirmatory messages on my mirror, flutterring their tracing paper wings, then landing in my paintings and getting trapped there.

Butterflies, of hope.

Feeling lot better this week, having started another minitaper round: on 55% of my prescribed dosage now. After almost ten months. Another ten or so ahead. Midway point? Definitely if I count in the sertraline taper last year too: Slowly slowly catch a monkey…and the precision digital scales the #teddylost paintings have paid for have been of great help. Art of withdrawal indeed.

Butterflies of Hope

It is a strange and not always easy position to be in: I have always considered myself and been more of a community and participatory artist…working with people…now by the nature of the withdrawal process being pushed into a solitary confinement of the studio…being grounded…and grounding in the withdrawal process.

Following my #becometheartistyouare process meantime.

If you want to join me virtually at least, head over to the link.

To stay in touch, subscribe to my Arting newsletter here.

In the meantime…butterflies…of hope.

 

 

 

Butterflies among Walls

You are hereby cordialy invited to the exhibition opening in Blatná, on Friday, June 13th. Installing my butterflies this weekend. Every butterfly for a prisoner of conscience the Amnesty International has in their database.

Initially was cutting the butterflies out of paper myself one by one, praying for the people whose souls the butterflies were representing. Now invited the children from the neighborhood and café visitors to give me a hand too.

After all 400 butterflies is an awful lot…and realizing each one of them is a name, a destiny, a human being. And all this being just a tip of an iceberg…can get a bit overwhelming.

 

MOTYLI_IRENA ELLIS-page-001

Butterflies in the Prison / Motýli mezi zdmi

So, it is not official yet, however as I wanted to document my process a bit more, I have decided to blog about this: Recently an opportunity came up to do a piece for Blatná Culture Centre in South Bohemia based on my street art therapy.

Český překlad postu až nyní – tak ano, je to oficiální: Motýli mezi zdmi,moje instalace ve spolupráci s Amnesty International se uskuteční v Blatné, vernisáž bude 13. června.

IMG_6194

This photograph is from a previous installation in Galerie Kaplička in Zálesí near Javorník in Rychleby Mountains, Czech Republic.Butterflies in a Chapel.

Tato fotografie je z předchozí instalace v Galerii Kaplička v Zálesí poblíž Javorníka v Rychlebských horách.

When driving back from having given a talk about Czech women artists in the 20th century, in the Centre last June, through the flat and then slightly undulating landscape of South Bohemia, an idea struck me:

Když jsem se vracela jihočeskou krajinou poté, co jsem loni v Blatné přednášela na téma Ženy v umění, napadlo mne následující:

The exhibition space, rather punky, is at the site of a local ex-prison. Yiye Zhang of Your Life Expression had told me the previous year that in the past (as in my past life) I had been a prisoner, and that making my small little paper butterflies had helped me survive. Thus a concept was born:

Výstavní prostor v Blatné je poněkud punkový, nachází se vlastně na místě bývalého vězení, místní šatlavy. Hlavou mi problesklo, že známá mi kdysi pověděla o tom, že v minulosti (to jako v mém minulém životě) jsem byla uvězněná, a že vyráběním svých malých papírových motýlků jsem se držela při životě. A tak se zrodila tato myšlenka:

For every prisoner of conscience in the world I will make one paper butterfly with their name on it and let them loose in the prison/exhibition space.

Za každého vězně svědomí na světě vyrobím jednoho papírového motýla s jeho či jejím jménem, a vypustím je do výstavního (vězeňského) prostoru.

That is how I got to approach AI – asking them how many prisoners of conscience are there actually in the world?

Tak jsem se dostala k Amnesty International – potřebovala jsem vědět, kolik lidí je na světě vězněno pro své názory.

The answer? No-one knows exactly.

Odpověď? To nikdo přesně neví.

But can you please tell us more about your piece? 🙂

Ale můžete nám povědět víc o vašem záměru?

The concept keeps developing, as I am finding out more about the 300 odd names on AI list, and the 13 stories that were allowed to be public in order to help these people in need.

Koncept se proměňuje s tím, jak objevuji další jména zhruba 300 lidí na seznamu AI, a 13 příběhů, které mohou být zveřejněny, za účelem pomoci.

At the moment it stands like this: V současné chvíli je to takto:

“You enter a prison cell – it is covered in 300 white paper butterflies, each of which has a name of a person written on it in invisible ink. I had made those butterflies, cutting them out, each separately while praying for that particular person.”

“Vstoupíte do vězeňské cely – je pokryta desítkami bílých papírových motýlů – každý z nich má na sobě napsáno neviditelným inkoustem jméno jednoho vězně svědomí. Ty motýly jsem vyrobila ručně a za každé jméno, každého vězně jsem se pomodlila.”

I also want to bring in the stories of the individual people imprisoned, so along with the colleague from Blatná Culture Centre, and the AI, we are preparing a series of talks, film screenings and school programs.

Chci také vynést na světlo příběhy alespoň některých uvězněných osob, takže spolu s lidmi v Blatné a Amnesty International připravujeme školní program a promítání filmu.

What do you think? Co si o tom myslíte? Do let me know. Dejte mi vědět…a hlavně toho 13. června nebo i jindy se přijeďte podívat a třeba i podepsat petici za některého vězněného.